Dystrybucja żywności unijnej

  • Stowarzyszenie „Ametyst” zajmuje się dystrybucją żywności od września 2004 roku. Działalność oparta na ścisłej współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. M. Edelmana w ramach realizacji PO PŻ na lata 2014-2020. Jego założeniem jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących.
  • Dystrybucja żywności odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Żywność wydawana jest w siedzibie stowarzyszenia 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek od 9 do 12), a w pozostałe dni prowadzona jest wewnętrzna dokumentacja programu PO PŻ, przywóz i rozładunek żywności z BŻ w Łodzi.
  • Stowarzyszenie co roku organizuje i koordynuje ogólnopolskimi zbiórkami żywności na terenie Skierniewic. Artykuły spożywcze ze zbiórek trafią do lokalnych organizacji pozarządowych nieodpłatnie dożywiających dzieci.
  • Warunkiem odebrania żywności jest posiadanie skierowania z ośrodków pomocy społecznej.