Print this page

Aktualności

XXIX Bal Abstynenta


Category: General
Posted by: Ametyst
W dniu 25 lutego 2017 r. w sali OSP w Dąbrowicach obył się Bal Abstynenta z okazji XXIX rocznicy powstania RKA „Ametyst". Uczestniczyło w nim ponad 350 osób związanych ze stowarzyszeniem oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z województwa łódzkiego i warszawskiego.
Gościliśmy przedstawicielkę Sejmu RP - Panią Poseł Dorotę Rutkowską, przedstawicieli lokalnych samorządów - Panią Ewę Modzelewską Sasin kierownika PCPR w Skierniewicach, Panią Jagodę Majewską pracownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych UM w Skierniewicach oraz Panią Violettę Felczak - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach.
Zarząd stowarzyszenia dziękuje członkom RKA „Ametyst" za wkład pracy w przygotowanie i organizację balu.

Obejrzyj zdjęcia ...

Poprzednia: Start
Następna: Dlaczego jesteśmy