Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst"

Rodzinny Klub Abstynenta

96-100 Skierniewice, ul.Kozietulskiego 3

tel . (046) 833 11 25

e-mail: ametyst@ametyst.org.pl

Klub skupia ludzi, którzy chcą przestać pić i nie piją alkoholu.

Członkowie i sympatycy klubu to osoby, którym alkohol nie jest potrzebny do pełni życia.

JEŚLI MASZ DOŚĆ

- oglądania świata przez dno butelki,

- samotności i poniżenia,

- czarnych dziur w życiorysie,

- wstydu przed samym sobą,

- alkoholizmu Twoich najbliższych,

- lęku o losy swojej rodziny,

- przemocy fizycznej i psychicznej swojego oprawcy,

NADSZEDŁ CZAS, ABY TO ZMIENIĆ !

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY !

Klub jest czynny w dni powszednie godz. 17.00-22.00 (w niedziele i święta od 16.00 do 20.00) oraz  w godzinach przedpołudniowych i nocnych doraźnie dla osób w nawrocie choroby alkoholowej lub w sytuacji kryzysowej.

W ramach jego działań funkcjonuje:

  1. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.
  2. Grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych prowadzona przez opiekunów grup.
  3. Grupa psycho-edukacyjna w celu wsparcia i rozwoju procesu trzeźwienia prowadzona przez psychologa posiadającego wiedze z zakresu uzależnień.
  4. Trening interpersonalny (maraton) dla osób uzależnionych  i współuzależnionych. Indywidualna praca psychologa z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin.
  5. Społeczność klubowa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz dla osób zainteresowanych, obchodzenie rocznic abstynencji, sprawy organizacyjne,
  6. Codzienne spotkania w klubie abstynenta, bieżące wsparcie procesu trzeźwienia, podtrzymanie motywacji do utrzymania abstynencji, pomoc w sytuacjach nawrotu choroby.
  7. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych przeznaczona dla członków najbliższej rodziny osoby uzależnionej, prowadzona przez psychologa lub opiekuna posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu choroby alkoholowej i zjawisk jej towarzyszących.
  8. Prowadzenie grup zainteresowań mających na celu rozwój osobistych zdolności lub nabycie i kreowanie nowych umiejętności i zainteresowań, wzmacniających proces trzeźwienia i przyśpieszających powrót do pełnego życia społeczno-zawodowego ( zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe).
  9. Imprezy o charakterze integracyjno-rekreacyjnym kształtujące właściwe postawy społeczne i rodzinne, uczące współpracy i wzajemnej pomocy, pokazujące możliwości zdrowego i trzeźwego spędzania wolnego czasu.

Przejście do galerii.