Klub abstynenta

Hostel dla ofiar przemocy

Klub młodzieżowy

Brzydkie Kaczątko

Brzydkie Kaczątko II

Inne

Brzydkie Kaczątko III