Od 15 maja do 31 grudnia 2009 r. Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" będzie realizowało projekt „Brzydkie Kaczątko III"  ze środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pozyskanych w wyniku złożonej oferty konkursowej FIO 2009.

 Projekt  „Brzydkie Kaczątko III" ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego  i twórczego spędzania czasu wolnego, a tym samym ograniczenie zachowań patologicznych, wynikających głównie z ich środowiska rodzinnego (uzależnienie). Jednocześnie oddziaływania programu mają stymulować rozwój osobowości dzieci  i młodzieży w sposób, aby potrafiły świadomie kierować własnym postępowaniem. Działania programu skierowane są również do rodziców uczestników, ponieważ mają oni największe znaczenie w wychowaniu dzieci.