Print this page

Bank Żywności

 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" 

96-100 Skierniewice, ul.Kozietulskiego 3

tel . (046) 833 11 25

e-mail: ametyst@ametyst.org.pl

Bank Żywności, Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" prowadzi od września 2004 roku. Działalność jego oparta jest na ścisłej współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi w ramach realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej „PEAD". Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Jego założeniem jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących.

Oprócz realizacji Europejskiego Programu PEAD, Bank Żywności prowadzony przez S.S.R.A. "Ametyst" organizuje zbiórki żywności w skierniewickich sklepach. Artykuły spożywcze zebrane w ten sposób są następnie rozdzielane w postaci paczek na święta lub trafiają do placówek szkolnych i świetlic na dożywianie dzieci.

Bank Żywności czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych.

Rocznie obejmujemy systematyczną pomocą żywnościową 3000 osób z terenu Miasta Skierniewice i powiatu ziemskiego.

Poprzednia: Klub młodzieżowy
Następna: Fundusz