Print this page

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W 2007 i 2008 roku Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst",  ze środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wyniku konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ogłaszanych przez Departament Pożytku Publicznego, realizowało projekty pt. „Brzydkie Kaczątko" oraz „Brzydkie Kaczątko II". Celem realizowanych projektów było wyjście  naprzeciw problemom dzieci i młodzieży            z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez ukazanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia i radości możliwej do osiągnięcia bez używania środków zmieniających świadomość oraz kreowanie ich zainteresowań i uzdolnień.

W celu wzmocnienia skuteczności i trwałości działań skierowanych do dzieci i młodzieży,   do współpracy zostali zaproszeni rodzice, którzy byli objęci oddziaływaniami profilaktycznymi zwiększającymi ich kompetencje wychowawcze. Działania skierowane      do rodziców były ukierunkowane na odbudowywanie i wzmacnianie więzi z dzieckiem.

 

Obejrzyj fotoreportaż

Poprzednia: Fundusz
Następna: Brzydkie Kaczątko III