Print this page

Fundusz

 

 

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

31 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Na spotkaniu obecne były beneficjentki projektu, realizatorzy i goście - pracownicy socjalni ops.
Podsumowano przebieg projektu z podkreśleniem jego efektów.
Obejrzyj zdjęcia...

 

Informacja

Realizatorzy projektu informują, że w grudniu rozpoczną się działania mające na celu poprawę wizerunku własnego:

- warsztaty wizażu prowadzone przez studio kosmetyczne „Black" w III grupach;
- indywidualna praca psychologiczna nad określeniem mocnych stron.
Terminy warsztatów i indywidualnych spotkań z psychologiem u opiekuna grupy projektowej.
Obejrzyj zdjęcia...

 

Informacja

Realizatorzy projektu informują, że od września rozpoczął się kurs samoobrony prowadzony przez trenera judo Pana Jerzego Gołębiewskiego.
Zajęcia odbywają się na Hali OSiR na Widoku w każdy wtorek od godziny 20.00.
Po ćwiczeniach fizycznych zapraszamy do sauny i siłowni.

Obejrzyj zdjęcia...

Informacja!

Realizatorzy projektu „Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej" informują, że od 01 lipca rozpoczęła się pogłębiona grupowa praca psychologiczna:

- grupa I  ma zajęcia w każdy wtorek od godziny 18.00,

- grupa II w każdy piątek od godziny 18.00.

  • Opiekun grupy projektowej dyżuruje w poniedziałki od godziny 16.00 do19.00 oraz naprzemiennie we wtorki i piątki od godziny 17.00 - 20.00.
  • Indywidualna praca z psychologiem w czwartki w godzinach 16.30 - 19.30.
  • Indywidualne porady prawne w środy w godzinach 16.30 - 19.30.
  • Samopomocowa grupa wsparcia w czwartki w godzinach 17.00 - 20.00

 

Zapytanie ofertowe

Skierniewice dn. 02.11.2014 r.

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst"
w Skierniewicach

W związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej "w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 01.06.2014 - 31.12.2014 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym organizacji i przeprowadzenia:

cztero-modułowych warsztatów „Wizaż i stylizacja wizerunku własnego" dla 26 kobiet x 30 h

Szczegóły

 Zapytanie ofertowe


Skierniewice dn. 02.11.2014 r.

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst"
w Skierniewicach

ogłasza nabór do pracy w projekcie: „Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej" realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 01.06.2014 - 31.12.2014:

Szczegóły

 

Zapytanie ofertowe


Skierniewice, dn. 01.08.2014 r.
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej" dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w wysokości 99856,00 zł Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursów:
I. Przedmiot zamówienia:
1. Kurs samoobrony z elementami relaksacyjnymi (39 godz. teoria + praktyka) 30 kobiet
Uwaga!
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst", 96-100 Skierniewice lub pocztą elektroniczną na adres: ametyst@ametyst.org.pl
Oferty prosimy nadsyłać do dnia 25.08.2014 r.
II. Kryteria oceny oferty:
Kryterium oceny oferty stanowi cena i jakość - 100%
III. Uwagi.
Płatność za fakturę przelewem w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury przez realizującego zamówienie.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej" dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst" występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zakupu artykułów przemysłowych, stanowiących doposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.


Zapytanie ofertoweRealizator projektu

„Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej"

informuje, że w dniu 27.06.2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z osobami uczestniczącymi w Projekcie
Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst"
w Skierniewicach

ogłasza nabór beneficjentek z terenu miasta i powiatu skierniewickiego do projektu
„Kompleksowe wsparcie dla kobiet ofiar przemocy domowej"
realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014
Cel Projektu:
zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć 26 kobiet ofiar przemocy domowej ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego poprzez integrację społeczną i poprawę ich relacji interpersonalnych w okresie 7 miesięcy.
Zapraszamy do udziału w Projekcie kobiety doświadczające przemocy wewnątrzrodzinnej.
W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania :

- indywidualna praca z psychologiem,
- indywidualne porady prawne,
- samopomocowa grupa wsparcia,
- pogłębiona grupowa praca psychologiczna,
- kurs samoobrony z elementami relaksacyjnymi (sauna, siłownia),
- poprawa wizerunku własnego poprzez indywidualną pracę nad określeniem mocnych stron i udział w czteromodułowych warsztatach „Wizaż i stylizacja własnego wizerunku"

Zainteresowane kobiety prosimy o zgłaszanie się do dnia 25 czerwca br do
Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst"
96-100 Skierniewice
ul. Kozietulskiego 3
tel.: (0-46) 833 11 25: 783 299 645
e-mail: ametyst@ametyst.org.pl