Print this page

Klub młodzieżowy

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst"

Klub Młodzieżowy.

96-100 Skierniewice, ul.Kozietulskiego 3

tel . (046) 833 11 25

e-mail:ametyst@ametyst.org.pl

Czynny 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Placówka otwarta, głównie skupiona na opiece nad dziećmi beneficjentów stowarzyszenia w czasie trwania grup wsparcia. W ramach Klubu Młodzieżowego realizowane są projekty skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin z problem alkoholowym i przemocą rodzinną
oraz
organizowane rodzinne imprezy sportowo-turystyczne i letni obóz profilaktyczno-integracyjny.


SSRA „Ametyst" informuje, że z powodu planowanego przez UM w Skierniewicach kompleksowego remontu budynku parterowego, w którym m.in. znajdują się pomieszczenia KM, zajęcia dla dzieci i młodzieży częściowo zostają zawieszone na czas nieokreślony
.


Obejrzyj fotoreportaż.

Poprzednia: Klub abstynenta
Następna: Bank Żywności