Print this page

Przemoc w rodzinie

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst"

Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Hotelem.

96-100 Skierniewice, ul.Kozietulskiego 3

tel . (046) 833 11 25

e-mail:ametyst@ametyst.org.pl

Czynny jest:

I kontakt
- poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00 - 16.00
- wtorki, czwartki w godz. 10.00 - 18.00
Psycholog - praca indywidualna
- czwartki w godz. 16.30 - 20.30
Grupa wsparcia
- czwartki w godz. 17.00 - 20.00
Porady prawne, konsultacje z resocjalizatorem/policjantem tylko dla klientek ośrodka, umawiane telefonicznie.

W strukturach ośrodka funkcjonuje jedyny na terenie Skierniewic całodobowy Hostel dla ofiar przemocy wewnątrzrodzinnej.

Oferta ośrodka skierowana jest przede wszystkim dla ofiar przemocy. Prowadzone są również rozmowy wstępne ze sprawcami przemocy rodzinnej.

Osoby pierwszego kontaktu przyjmują i prowadzą rozmowy wstępno-diagnozujące z ofiarami, monitorują sprawy związane z faktem zgłoszenia przemocy, udzielają bieżącego wsparcia i pomocy ofiarom przemocy domowej. Osoby korzystające z oferty ośrodka kierowane są w zależności od potrzeb na:

  • grupę wsparciowo-edukacyjną dla ofiar przemocy domowej
  • konsultacje prawne
  • indywidualną pracę z psychologiem
  • pomoc pedagogiczną
  • konsultacje z resocjalizatorem
  • mediacje rodzinne
  • do Hostelu, który zapewnia schronienie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Specjaliści ośrodka zapewniają długofalową i kompleksową pomoc w wychodzeniu z przemocy i rozwiązywaniu problemów życiowych. Pilotują i monitorują sprawy klientów znajdujących się pod opieką ośrodka. Pracownicy Ośrodka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmują się również:

  • zbieraniem danych o organizacjach i instytucjach zajmujących się problemem przemocy w rodzinie
  • przygotowaniem materiałów edukacyjno-informacyjnych, kolportażem ulotek, broszur, książek
  • stale współpracują z policją, sądem, MOPR, prokuraturą, Urzędem Miasta Skierniewice, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Edukacja publiczna:

Podejmowanie działań uświadamiających mieszkańców miasta Skierniewice o możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

a) szkolenie grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności przeciwdziałanie przemocy domowej,

b) branie udziału w audycjach radiowych (radio Victoria, RSC), artykuły prasowe w regionalnej prasie (Dziennik Łódzki, ITS, Głos Skierniewic)

c) przeprowadzanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

d) rozmowy z osobami uzależnionymi i szkodliwie pijącymi o konsekwencjach stosowania przemocy wewnątrzrodzinnej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Pamiętaj:

- Masz prawo szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich,

- Masz prawo się bronić,

- Masz obowiązek bronić własne dzieci,

- Masz prawo dbać o siebie i swoich bliskich,

- Masz prawo do zmiany swojego dotychczasowego życia,

- Masz prawo żyć godnie, bezpiecznie, radośnie i twórczo.

Poprzednia: Nasza oferta
Następna: Klub abstynenta