Skład zarządu

Ewa Juraś prezes zarządu

Krzysztof Karkuciński zastępca prezesa

Jerzy Dzięgielewski zastępca prezesa

Bogusław Staniak sekretarz

Robert Widuliński skarbnik

Mirosław Murgrabia członek zarządu

Magdalena Seferyńska członek zarządu

Andrzej Dubel członek zarządu